Investor : Nguyen Tuan Anh, MCP Nguyen Duy Dong  a Nguyen Thi Vinh
Místo stavby : parc. č. 1710, k.ú. Modřany
Design by  Arch. Ngo Van Bao
Projektant časti stavby : VKLSTAV Group s.r.o