Fasáda roku 2023

Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších projektů jubilejního dvacátého ročníku soutěže Fasáda roku hostilo 21. dubna Forum Karlín.

Stejně jako v minulých letech byla soutěž Fasáda roku 2023 posuzována sedmičlennou odbornou porotou složenou z předních architektů a projektantů.

Odborná porota pracovala ve složení: Ing. arch. Zdeněk Havlík – předseda poroty Ing. arch. Mga. Juraj Sonlajtner Ing. arch. Jura Bečička Ing. Vítězslav Dvorský Ing. Václav Krampera Ing. arch. Vít Ševčík Ing. arch. Jiří Harant Kategorie soutěže Novostavba objektu určeného k bydlení (RD a BD)

Novostavba nebytového objektu Rekonstrukce Rekonstrukce historického objektu Cena odborné poroty Přihlašovatelé vítězných staveb získali 50 000 Kč za prvenství v každé z kategorií a dále získali sošku Fasáda.

Vítězná stavba

Dva domy, Křižíkova 30, Praha
Investor: Karlín Group Management a.s.
Projektant: soukromá osoba
Zhotovitel: VKLSTAV Group s.r.o.

Odůvodnění poroty: Novostavba bytového domu v pražské proluce je evidentně výborná práce autorů s měřítkem stavby ve vztahu k okolí. Design fasád odkazuje jak na industriální minulost Karlína tak na kubistickou tradici pražské moderny. Proporce, tektonika i zpracování povrchů reaguje na charakter ulice Křižíkova i celé čtvrti, zároveň ale působí moderně a aktuálně i přes použití tradičních materiálů.

Projekt výrazně převyšuje běžnou architekturu podobných novostaveb v ČR kultivovaností a nadčasovostí. Fasády jsou propracované v celkové koncepci i v detailu.

Zdroj: Fasáda roku